Лист Міндоходів від 12.03.2014 р. N 1580/10/20-40-17-02-13 стосовно притягнення до адміністративної відповідальності

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 12.03.2014 р. N 1580/10/20-40-17-02-13

Про розгляд листа

Головне управління Міндоходів у Харківській області <...> розглянуло Ваше звернення <...> стосовно притягнення до адміністративної відповідальності та повідомляє таке.

Питання, по яких Ви звертаєтесь з проханням надати інформацію, стосуються насамперед визначення поняття "триваюче правопорушення".

Статтею 38 Кодексу про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X, із змінами і доповненнями (далі - КУпАП), встановлено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій ст. 38 КУпАП (адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення).

Враховуючи вимоги ст. 38 КУпАП, адміністративні правопорушення поділяють на триваючі правопорушення та правопорушення, що мають разовий характер. Обчислення строків адміністративного стягнення залежить від його виду. При цьому ст. 38 КУпАП встановлено строки, після закінчення яких виключається накладення адміністративних стягнень. За цих обставин не може бути розпочато провадження в справі, а розпочате підлягає закриттю (п. 7 ст. 247 КУпАП). За загальним правилом адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Таким чином, для більшості правопорушень перебіг строку притягнення до адміністративної відповідальності починається з дня вчинення правопорушення.

Також зазначаємо, що КУпАП не містить визначення поняття "триваюче" правопорушення. Проте, як зазначено у листі Міністерства юстиції України від 02.08.2013 р. N 6802-0-4-13/11, в теорії адміністративного права триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов'язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов'язок, або виконує його не повністю чи неналежним чином.

Водночас, враховуючи приписи ст. ст. 61 та 62 Податкового кодексу України 02.12.2010 р. N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Кодекс), органи доходів і зборів України реалізують функцію здійснення податкового контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів шляхом проведення перевірок платників податків.

Крім того, визначення поняття "триваюче правопорушення" знаходило своє відображення у листі Міністерства доходів і зборів України від 13.05.2013 N 1101/Н/99-99-15-04-01-14. Так, зокрема, Міндоходів України було зазначено, що триваючі правопорушення припиняються, якщо факт цих правопорушень виявлено компетентним органом при проведенні перевірок (наприклад, у разі виявлення наступних проступків: відсутності обліку доходів і витрат, для яких встановлена обов'язкова форма обліку (обліку результатів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства), бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування, ведення його з порушенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших правопорушень, пов'язаних з нарахуванням податків, і встановити які можна лише в ході документальної перевірки на підставі первинних документів). Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладене в строк не пізніше чим через два місяці з дня його виявлення (з дати складання і підписання акта перевірки).

До адміністративних правопорушень, що мають разовий характер, належать такі проступки: несвоєчасне подання декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень на внесення платежів у бюджети і державні цільові фонди і тощо. День вчинення правопорушення - це, наприклад, порушення граничного дня подання декларації про доходи до податкового органу, порушення граничного терміну подання платіжних документів до установ банків, щодо сплати податків, зборів тощо.

Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладено у термін не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення. При вирішенні питання про віднесення адміністративного правопорушення до категорії триваючого правопорушення або правопорушення, що носять разовий характер, необхідно враховувати суть порушення.

Стосовно питання щодо ненадання звітності підприємством - платником так званого "водозбору", як вказано у Вашому листі, надаємо наступну інформацію.

Відповідно до п. 323.1 ст. 323 Кодексу платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Не є платниками збору водокористувачі, згідно п. 323.2 ст. 323 Кодексу, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.

Водокористувачі, відповідно до п. 326.1. ст. 326 Кодексу, самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води щокварталу наростаючим підсумком з початку року.

Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об'єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів.

Питання відносно притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності розглянуто та наведене вище.

 

Заступник начальника
В. В. Кизима

Додати новий коментар