Лист ДФСУ від 08.06.2015 р. N 20301/7/99-99-24-02-01-17 Про виконання вимог Митного кодексу України

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.06.2015 р. N 20301/7/99-99-24-02-01-17     Керiвникам митниць ДФС     Про виконання вимог Митного кодексу України     Вiдповiдно до частини шостої статтi 259 Митного кодексу України, при ввезеннi на митну територiю України пiдакцизних товарiв, подання попередньої митної декларацiї, доставка та пред'явлення цих товарiв органу доходiв i зборiв, яким оформлена така попередня митна декларацiя, є обов'язковим.

 Згiдно частини другої статтi 305 Митного кодексу України надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

 Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 21.05.2012 N 461 "Про затвердження перелiку товарiв. ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв".

 Керiвникам митниць ДФС забезпечити контроль за неухильним дотримання вимог частини шостої статтi 259 та частини другої статтi 305 Митного кодексу України.

Заступник Голови К.I. Лiкарчук

Додати новий коментар