Лист ДФС від 11.12.2014 р. N 1419/8/17-00-15-01-05 Про суперечності в оподаткуванні податкової застави

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 11.12.2014 р. N 1419/8/17-00-15-01-05

Про суперечності в оподаткуванні податкової застави

Головне управління ДФС у Рівненській області у зв'язку із запитами платників області та у зв'язку з неоднозначним трактуванням норм Податкового кодексу України просить надати роз'яснення щодо порядку застосування вимог нормативних актів, що встановлюють порядок продажу майна платників податків, яке перебуває у податковій заставі.

Платники області, які набувають прав власності на заставне майно за результатами проведених торгів, просять надати відповідь на такі питання:

яке із підприємств - біржа (аукціон) чи підприємство-боржник повинні виписати податкову накладну покупцю заставного майна;

якими датами повинні бути виписані податкові накладні (чи зберігається правило першої події для оплати 10 % гарантійної оплати);

яке із підприємств - біржа (аукціон), підприємство-боржник чи орган ДФС є стороною договору купівлі-продажу з покупцем заставного майна.

Порядок продажу майна, що перебуває у податковій заставі, передбачений статтею 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ). Підпунктом 95.7 статті 95 ПКУ визначено, що продаж майна здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

ДПС України листом від 15.03.2012 р. N 7457/7/15-3417-16 було надано роз'яснення про обкладення ПДВ гарантійних внесків від учасників аукціону.

В даному листі зазначено, що суму гарантійних внесків, що сплачується учасником аукціону, який був визнаний переможцем, біржа зараховує такому учаснику-покупцеві в рахунок ціни продажу майна, а всі суми гарантійних внесків, внесені учасниками аукціону, повинні враховуватися біржею при визначенні податкових зобов'язань з ПДВ на дату внесення гарантійних внесків.

Аналогічний висновок наведений в узагальнюючому роз'ясненні, затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України від 22 листопада 2013 року N 700, а саме: продаж майна заставодавця без набуття права власності на нього заставоутримувачем (який відповідно до статті 591 ЦКУ здійснюється через публічні торги) розцінюється податковим законодавством як операція з постачання. Якщо заставодавець є зареєстрованим платником податку на додану вартість, ним мають бути визначені податкові зобов'язання та виписана податкова накладна на ім'я заставоутримувача.

Відповідно до пункту 95.13 статті 95 ПКУ під час продажу майна на товарних біржах контролюючий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

Пункт 14.1.191 ст. 14 ПКУ визначає постачання товарів як будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

В абзаці другому пп. 189.4 ст. 189 ПКУ зазначено, що датою збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 цього Кодексу.

Згідно з вимогами статті 658 Цивільного кодексу України право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення.

Згідно з договором доручення, який укладається на вимогу пункту 95.13 статті 95 ПКУ, контролюючий орган доручає брокеру вчиняти дії з продажу майна, яке перебуває у податковій заставі.

Однак необхідно враховувати особливість правовідносин, однією із сторін яких є контролюючий орган, що виконує функції держави відповідно до статті 191 ПКУ. Застосування норм податкового законодавства за висновками, наведеними у листі ДПС України від 15.03.2012 р. N 7457/7/15-3417-16, створює умови для "подвійного" оподаткування податком на додану вартість - податкові зобов'язання з ПДВ виникають як у повіреного - уповноваженої біржі, так і у платника, який є власником майна, яке перебуває у податковій заставі у порядку застосування статті 95 ПКУ.

Таким чином, Головне управління ДФС у Рівненській області допускає й іншу позицію із зазначеного питання (додаток 1).

А саме, податкова застава є поняттям, яке визначено і регулюється винятково Податковим кодексом України. А отже, на підставі пункту 2 статті 1 Цивільного кодексу України до податкових відносин цивільне законодавство не застосовується. Відповідно, передбачене пунктом 95.13 статті 95 ПКУ доручення контролюючого органу щодо продажу майна, як і дії біржі з продажу майна, не регулюються нормами статті 658 та статті 1000 Цивільного кодексу України, а отже, такі дії не можуть бути постачанням товарів згідно з нормами пункту 14.1.191 ст. 14 ПКУ.

З огляду на зазначене можна зробити висновок, що надходження гарантійних внесків, як і надходження коштів від переможця аукціону, не впливає на визначення податкових зобов'язань біржі.

Кошти від продажу майна, отримані від покупця, відповідно до п. 4 Порядку компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244, перераховуються біржею на рахунок, відкритий в органах Казначейства, не пізніше наступного робочого дня після дати зарахування коштів на рахунок біржі.

Прощу розглянути порушені питання з метою надання офіційного тлумачення.

Додатки:

1. Позиція Головного управління ДФС у Рівненській області на 1 арк.

 

Заступник начальника
О. Дімітрук

 

Додаток 1

ПОЗИЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Відповідно до пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс) контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктом 2 статті 1 Цивільного кодексу України передбачено, що до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Отже, відповідно до пункту 95.13 статті 95 Податкового кодексу України надання контролюючим органом доручення щодо продажу майна, як і дії біржі з продажу майна, не можуть бути постачанням товарів згідно з нормами пункту 14.1.191 ст. 14 Податкового кодексу України.

Кошти від продажу, отримані від покупця, відповідно до п. 4 Порядку компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244, перераховуються біржею на рахунок, відкритий в органах Казначейства, не пізніше наступного робочого дня після дати зарахування коштів на рахунок біржі. З огляду на це, надходження гарантійних внесків, як і надходження коштів від переможця аукціону, не впливають на визначення дати виникнення податкових зобов'язань біржі відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України.

Порядок проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. N 571 (далі - Порядок).

Відповідно до підпункту 5.4 пункту 5 Порядку затверджений протокол аукціону є підставою для укладення протягом трьох днів договору купівлі-продажу майна.

Податкові зобов'язання продавця - власника майна, яке перебуває у податковій заставі, визначаються за остаточною ціною, встановленою у ході торгів на цільовому аукціоні за результатами укладання з покупцем договору купівлі-продажу, згідно з яким покупець набуває прав власності на майно (пункт 95.14 Податкового кодексу України) на дату виникнення таких зобов'язань відповідно до вимог пп. "б" пункту 187.1 Податкового кодексу України.

____________

Додати новий коментар