Лист НБУ від 19.06.2015 р. N 25-03001/42368 Про надання реєстрів з купівлі та/або перерахування іноземної валюти (файл #2C)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.06.2015 р. N 25-03001/42368

Департамент фінансового моніторингу
Головному управлінню Національного банку по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням Національного банку України, Центральній розрахунковій палаті Національного банку України, Департаменту інформаційних технологій Національного банку України, банкам України та їх філіям

Про надання реєстрів з купівлі та/або перерахування іноземної валюти (файл #2C)

У зв'язку із набранням чинності з 04 червня 2015 року постановою Правління Національного банку від 03.06.2015 N 354 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова N 354), а також із численними запитами банків надаємо нову редакцію порядку формування уповноваженими банками реєстрів з купівлі та/або перерахування іноземної валюти "Інформація про намір купівлі та/або перерахування безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів" (далі - Реєстри).

Реєстри подаються у вигляді звітного файла #2C електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - ЦРП) за адресою ... до 20:00 дня отримання банком заяв клієнтів про купівлю іноземної валюти та платіжних доручень на переказ. Повідомлення про прийом файлу буде надходити від ЦРП до банків після 8:00 наступного робочого дня. У разі виникнення питань щодо технології подання звітних файлів, вони мають бути вирішені з ЦРП до 9:30 наступного робочого дня після дати подання.

Інформація щодо намірів купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України за авансовими платежами банків та їх клієнтів за імпорт товару включається до Реєстру відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 23.02.2015 N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (зі змінами) (далі - Постанова N 124). Інформація щодо намірів купівлі та/або перерахування за межі України іноземної валюти клієнтами банку, що не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару, включається до Реєстру відповідно до вимог Постанови N 354.

При цьому за операціями з купівлі іноземної валюти клієнтами банків, які менші (на дату заяви) еквівалента 50000 доларів США та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), інформація надається одним рядком за одним кодом наміру, кодом валюти, кодом регіону та однією підставою для купівлі іноземної валюти, замість назви клієнта у колонці 5 зазначається кількість заяв, а в колонках 4, 6, з 8 до 13 (включно), 18, 19 зазначається нуль. Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, банком не надаються. Інформація за платіжними дорученнями в іноземній валюті на переказ коштів за межі України, які менші (на дату платіжного доручення) еквівалента 50000 доларів США та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), до Реєстру не включається.

За операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти клієнтами банків, які більші (на дату заяви / платіжного доручення) еквівалента 50000 доларів США та не пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), інформація надається окремими рядками. Банк подає разом із Реєстром копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій.

За операціями з купівлі іноземної валюти клієнтами банків, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких не перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), інформація надається одним рядком за одним кодом валюти, кодом регіону та однією підставою для купівлі іноземної валюти, замість назви клієнта у колонці 5 зазначається кількість заяв, а в колонках 4, 6, з 8 до 13 (включно), 18, 19 зазначається нуль. У колонці 14 "Код наміру" при цьому зазначається "2". Документи, які є підставою для здійснення таких операцій, банком не надаються.

За операціями з купівлі/перерахування іноземної валюти, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору)1, інформація надається окремим рядком. Банк подає разом із Реєстром копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій.

____________
1 З урахуванням випадків, визначених пунктом 3 Постанови N 124.

Інформація за операціями з перерахування іноземної валюти клієнтами банків, які пов'язані з виконанням авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), загальна вартість яких не перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), до Реєстру не включається.

У разі надання одним клієнтом протягом одного дня двох та більше заяв про купівлю іноземної валюти (платіжних доручень на перерахування іноземної валюти за межі України) за одним контрактом, та за умови якщо загальна сума цих заяв (платіжних доручень) перевищує евівалент 50000 доларів США, інформація включається до Реєстру окремими записами. При цьому банк подає разом із реєстром копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Звертаємо увагу, що відповідно до вимог Постанови N 124 банкам не дозволяється включати до Реєстрів протягом одного робочого дня інформацію про дві і більше операції резидента з одним і тим самим нерезидентом, які планується здійснювати через один уповноважений банк і які пов'язані із виконанням авансових платежів банків та їх клієнтів за імпорт товару.

У колонці 1 (Дата заяви) вказується дата зарахування коштів клієнтів у гривнях на рахунок 2900. Колонка 1 заповнюється виключно для операцій з купівлі іноземної валюти.

Колонка 2 (Код банку) заповнюється згідно з кодами, зазначеними у колонці GLB Довідника банківських установ України (RCUKRU.dbf).

У колонці 3 (Код регіону) зазначається цифровий код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 7 "Підстави для купівлі іноземної валюти" для операцій з купівлі іноземної валюти заповнюється відповідно до Довідника підстав для придбання іноземної валюти Національного банку України (kod_70_2.dbf). Для операцій з перерахування іноземної валюти колонка заповнюється нулями.

У колонці 14 "Код наміру" вказуються коди для заяв / платіжних доручень. Код наміру може мати такі значення:

0 - купівля іноземної валюти за операціями, які не відносяться до імпортних;

1 - купівля іноземної валюти для оплати за фактом поставки;

2 - купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати;

3 - переказ іноземної валюти (власних коштів) з метою попередньої оплати;

4 - переказ купленої іноземної валюти з метою попередньої оплати.

5 - переказ іноземної валюти за іншими операціями (не пов'язаними з попередньою оплатою).

У колонці 15 (Код валюти) зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки

У колонках 16 - 19 зазначаються суми в сотих частках валюти та копійках відповідно. Колонка 16 заповнюється виключно для операцій з купівлі іноземної валюти. Сума в гривнях включає лише кошти для перерахування валюти (без комісійних).

Усі дані щодо намірів купівлі/переказу, крім спеціально обумовлених у цьому листі, надаються за аналогією до заповнення форми N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками". Виняток: у Реєстрах зазначаються суми майбутньої купівлі іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди (у тому числі за лізингом), відсотків за користування кредитом, неустойки (штрафи, пені).

Акцептовані заяви клієнтів за форвардними операціями в Реєстрах відображаються лише за датою зарахування коштів клієнтів (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців) у гривнях на рахунок 2900.

У разі відсутності даних банк має надавати файл #2C з нульовими показниками.

Унесення змін до файлу #2C не дозволяється.

Копії документів, які є підставою для купівлі/переказу іноземної валюти за заявами/дорученнями клієнтів/банку, надаються в сканованому вигляді (всі сторінки одного документу сканувати одним файлом у чорно-білому форматі) електронною поштою Національного банку України на адресу ... (до них для прискорення та спрощення перевірки бажано додавати пояснення щодо запланованих банком операцій). Крім того, надаються:

- за операціями з імпорту товарів - довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у клієнта заборгованості з податків, зборів, платежів (за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року N 567, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1842/24374), а також у передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за N 159/8758 (зі змінами), випадках відповідний акт цінової експертизи (погодження);

- за операцією з купівлі та/або перерахування за кордон коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу іноземним інвестором на фондовій біржі боргових цінних паперів (крім державних облігацій України), - довідку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність підстав для включення емітента таких цінних паперів до переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та ознак маніпулювання цінами під час здійснення відповідних операцій з такими цінними паперами;

- за операцією з купівлі та/або перерахування за кордон коштів в іноземній валюті, отриманих від продажу іноземним інвестором на фондовій біржі державних облігацій України, - документальне підтвердження, що свідчить про те, що купівля цих цінних паперів здійснювалася виключно за рахунок коштів, отриманих іноземним інвестором від продажу іноземної валюти за гривні, та/або коштів, отриманих іноземним інвестором за операціями з продажу державних облігацій України, виплати за ними доходу та їх погашення (копії відповідних договорів, довідок/виписок уповноважених банків, депозитарних установ тощо). Вимога цього абзацу не поширюється на випадки продажу іноземним інвестором державних облігацій України, що були придбані ним до 03 березня 2015 року включно;

- виписки про рух коштів за поточними рахунками клієнтів, відкритих в уповноваженому банку, які використовуються для купівлі/переказу іноземної валюти, за попередні 10 робочих днів (включно із днем подання Реєстру). При цьому звертаємо увагу, що для операцій з перерахування коштів сума доручення на переказ в іноземній валюті повинна відповідати залишку на поточному рахунку в іноземній валюті (на дату подання Реєстру);

- сканована довідка банку з підтвердженням, що кошти, які використовуються для купівлі валюти, не залучені клієнтом у формі кредиту у будь-якому банку;

- висновок Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо продовження строків розрахунків за імпортною операцією за будь-яким зовнішньоекономічним контрактом (що знаходиться на контролі в банку) клієнта, інформація про якого надається у Реєстрі (у разі потреби);

- інформація про загальну суму коштів в іноземній валюті, що розміщені на рахунках клієнта в уповноважених банках (або їх відсутність) на дату подання заяви (для випадків купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів-резидентів, крім фізичних осіб);

- за операціями з імпорту товарів - довідку підрозділу валютного контролю банку про стан розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом;

- висновок підрозділу фінансового моніторингу банку, передбачений листом Служби фінансового моніторингу Національного банку України від 02.12.2014 N 48-404/71535.

Звертаємо увагу, що документи до Реєстру, які подані після 10.00 години дня наступного за днем подання Реєстру, до розгляду не приймаються.

До 10.00 години четвертого операційного дня з дня формування Реєстру Національний банк України повідомляє банки про ті заяви/доручення, які не підтверджені.

Не потребує включення до Реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог Постанови N 124 та Постанови N 354.

Операція клієнта, інформація про яку була включена банком до Реєстру, що був поданий до Національного банку України, та для здійснення якої планувалася купівля іноземної валюти, може бути виконана клієнтом за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті (у межах погодженої суми купівлі) без повторного включення інформації про переказ цих коштів до Реєстру (за умови, що за операцією клієнта не було отримано від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості її здійснення).

До банків, які здійснюватимуть купівлю/переказ іноземної валюти за непідтвердженими заявами/дорученнями, застосовуватимуться відповідні заходи впливу.

Вимоги цього листа діють починаючи зі звітної дати 22.06.2015.

Також повідомляємо, що лист Національного банку України від 24.04.2015 N 25-04001/27935 втрачає чинність з 22.06.2015

Додаток: Інформація про намір з купівлі та/або перерахування безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів на 1 арк.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу
І. В. Береза

Додати новий коментар