Лист Національний банк, від 24.06.2015, № 60-09011/43653 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 24.06.2015 р. N 60-09011/43653

 

Департамент бухгалтерського обліку

 

Банкам України,

Асоціації українських банків,

Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз",

Незалежній асоціації банків України,

Департаменту методології,

Департаменту банківського нагляду,

Департаменту інспектування банків

 

 

 

 

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України

 

Направляємо для використання в роботі постанову Правління Національного банку України від 22.06.2015 N 400 "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України" (далі - Постанова N 400) (див. окремо в базі), яка буде опублікована на офіційній сторінці Національного банку України за посиланням: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=8804895 з 26 червня 2015 року та набирає чинності з 01 грудня 2015 року.

Постанова N 400 розроблена з метою забезпечення відображення в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України відповідно до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Серед основних положень, що були доопрацьовані в Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України:

1. Обрання банком методу обліку цінних паперів: за "датою операції" або "датою розрахунку", що відповідає принципам МСФЗ (IAS) 39.

2. Уточнено термін "справедлива вартість" та зазначено методи обліку справедливої вартості відповідно до МСФЗ (IFRS) 13.

3. Обрання банком способу відображення в обліку процентних доходів: окремо або у складі дисконту/премії для фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

4. Перекласифікація із категорії фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, в інші категорії у випадках, що передбачені МСФЗ (IAS) 39.

5. Доопрацьовано порядок обліку під час продажу знецінених цінних паперів.

6. Приведено у відповідність до МСФЗ (IAS) 27, 28 порядок обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

7. Відповідно до МСФЗ (IAS) 32 доопрацьовано порядок обліку привілейованих акцій власної емісії, за якими банк-емітент має зобов'язання щодо викупу їх у акціонера (держателя) або виплати дивідендів на визначену дату або за вимогою акціонера, і які визнаються банком-емітентом як фінансове зобов'язання.

8. Доопрацьовано (в тому числі з метою банківського нагляду) порядок обліку внесків до статутного капіталу банку до державної реєстрації відповідно до законодавства України з використанням балансового рахунку 5004.

Звертаємо Вашу увагу, що банки мають привести у відповідність свої облікові політики у частині бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями до вимог Постанови N 400 до 01 грудня 2015 року.

Додаток: файл Post_all_400.rtf

 

 

Заступник директора Департаменту

 

Г. І. Жигайло

 

 

Додати новий коментар