Лист Національний банк, від 02.06.2015, № 18-02013/37527 Про розгляд звернення [стосовно правового регулювання відповідальності банків за неповернення депозитів, термін яких сплив

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 02.06.2015 р. N 18-02013/37527

 

Юридичний департамент

 

 

 

 

 

 

Про розгляд звернення

 

Національний банк України розглянув Ваше звернення стосовно правового регулювання відповідальності банків за неповернення депозитів, термін яких сплив, та повідомляє наступне.

Національний банк України відповідно до статті 55 Закону України "Про Національний банк України" здійснює функції банківського регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю банків та банківських груп у межах та порядку, передбачених законодавством України.

Національний банк України здійснює постійний нагляд за дотримання банками та їх відокремленими підрозділами на території України та за кордоном банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України і економічних нормативів.

Відносини банку з клієнтом, відповідно до статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Порядок повернення банками грошових коштів і банківських металів та сплата процентів за договорами банківського вкладу (депозиту) визначені у главі 3 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516.

Застосування заходів впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку в частині здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку здійснюється відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 N 346.

 

 

Директор Юридичного департаменту

Національного банку України

 

В. В. Новіков

 

 

Додати новий коментар