Лист Мінсоцполітики від 27.01.2015 р. N 74/13/84-15 Щодо нарахування надбавки за складність і напруженість в роботі, надбавки за класність та здійснення педагогічної діяльності за сумісництвом та з погодинною оплатою праці

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.01.2015 р. N 74/13/84-15

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист та в межах компетенції повідомляє.

1. Умови і розміри оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти визначаються згідно з наказом Міносвіти від 15.04.93 р. N 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (далі - Інструкція N 102) та наказом Міносвіти від 26.09.2005 р. N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (далі - наказ N 557).

Інструкція N 102 застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом N 557.

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 наказу N 557 всім працівникам закладів освіти, у тому числі водіїв шкільних автобусів, можуть встановлюватись в межах фонду оплати праці надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

Зокрема, надбавка за складність, напруженість передбачає виконання різноманітної за складом роботи, нелегкої для рішення і виконання, яка вимагає уваги, зосередженості, додаткових зусиль і часу і встановлюється в залежності від завдань, що стоять перед відповідним підрозділом (працівником), у разі якісного виконання посадових обов'язків, згідно з наказом керівника установи, закладу.

Конкретні умови, розміри та порядок встановлення (зменшення розміру, скасування) цієї надбавки мають бути обумовлені в колективному договорі установи (закладу) або в окремому Положенні в якості додатку до колективного договору.

Враховуючи специфіку праці водіїв та їх кваліфікацію, відповідно до підпункту 4 пункту 4 наказу N 557 водіям автотранспортних засобів встановлюються надбавка за класність: водіям I класу - 25 відсотків, II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час і доплата за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Виплата водіям автотранспортних засобів надбавки за класність здійснюється за відпрацьований водієм, тобто за час, протягом якого водій безпосередньо керував автотранспортним засобом. 

Присвоєння водіям кваліфікації II чи I класу здійснюється кваліфікаційною комісією підприємства (установи, організації) згідно вимогам, передбаченим розділом ("Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних станцій, вантажних станцій, транспортно-експедиторських станцій" випуску N 69 "Автомобільний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136 (із змінами).

Враховуючи зазначене, надбавка за складність і напруженість у роботі та надбавка за класність водія є різними видами надбавок, що встановлюються за різними підставами. Отже, водія шкільного автобуса надбавка за складність і напруженість у роботі може бути встановлена незалежно від встановленої йому надбавки за класність.

2-4. Робота за сумісництвом регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (далі - постанова № 245) та спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. N 43 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" (далі - наказ N 43).

Згідно з пунктом 2 постанови N 245 тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не може перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

<...>

При цьому згідно зі статтею 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у позаробочий час.

Таким чином, начальник відділу освіти місцевої державної адміністрації може здійснювати педагогічну діяльність лише у вільний від основної роботи час на умовах сумісництва на підставі укладеного трудового договору.

Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу.

Відповідно до пункту 64 Інструкції N 102 повна ставка заробітної плати (посадовий оклад) вчителям, викладачам, вихователям та іншим педагогічним працівникам виплачується за 3 години педагогічної (викладацької) роботи в день або за 18 годин на тиждень, а при виконанні працівниками педагогічної роботи за сумісництвом педагогічне навантаження становить 0,5 ставки, або 9 годин на тиждень.

<...>

Переліком робіт, які не є сумісництвом (далі - Перелік), затвердженим наказом N 43, передбачено, що всі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема, пунктом 3 цього Переліку передбачена педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік.

Отже, інші працівники можуть здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти як за сумісництвом у вільний час, так і з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік в основний робочий час.

Згідно з пунктом 12 Переліку виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік в основний робочий час допускається з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати (директорам установ, закладів - з дозволу керівників відповідних управлінь місцевих державних адміністрацій (за підпорядкованістю установи, заклади)).

Не є сумісництвом і педагогічна робота, в тому числі керівних працівників, без заняття штатної посади на тому ж навчальному закладі, закладі в основний робочий час або поза його згідно з пунктом 8 Переліку.

У цьому випадку трудовий договір на виконання зазначеної роботи не укладається. Оплата за години викладацької роботи проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для викладачів по тарифікації.

Враховуючи норми пункту 91 Інструкції, обсяг цієї роботи обмежується в середньому 12 годинами на тиждень (480 годин у рік).

 

Директор Департаменту
А. Товстенко

Додати новий коментар