Лист Міністерство соціальної політики України, від 08.06.2015, № 2963/0/10-15/10 Про індексацію розміру мінімальної заробітної плати

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 08.06.2015 р. N 2963/0/10-15/10

 

Спільному представницькому органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні

 

вул. Шота Руставелі, 39 - 41

м. Київ, 01601

 

 

 

Про індексацію розміру мінімальної заробітної плати

 

Міністерство соціальної політики України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19.05.2015 N 20233/1/1-15 розглянуло лист СПО об'єднань профспілок щодо внесення змін до чинного законодавства України стосовно індексації мінімальної заробітної плати і повідомляє.

Статтею 10 Закону України "Про оплату праці" визначено, що розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів представників професійних спілок, роботодавців, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Правові основи проведення індексації, а також об'єкти індексації визначено Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1078 (із змінами) (далі - Порядок).

Так, пунктом 2 Порядку визначено, що індексації підлягає, зокрема, оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому вимірі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, що не мають разового характеру.

Відповідно до пункту 5 Порядку у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів, місяць підвищення вважається базовим при обчислені індексу споживчих цін для проведення індексації. Для нарахування подальшої індексації індекс розраховується наростаючим підсумком з наступного за базовим місяця.

Враховуючи зазначене, якщо розмір мінімальної заробітної плати переглядався у грудні 2013 року, то у червні 2015 року індекс для проведення індексації заробітної плати працівників, які отримують її на рівні мінімальної, становить 71,2 %, сума індексації складає 867,22 грн (1218 х 71,2 : 100).

Отже, якщо працівник отримує заробітну плату на рівні мінімальної, то її розмір індексується у повному розмірі.

Таким чином, мінімальна заробітна плата підлягає індексації і окремого визначення її як об'єкта індексації не потребує.

 

 

Перший заступник Міністра

 

В. Шевченко

 

 

Додати новий коментар