Лист від 16.10.2014 р. N 2712/8-14-7.2 Державна реєстраційна служба Про розгляд листа

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.10.2014 р. N 2712/8-14-7.2

Про розгляд листа

Державна реєстраційна служба України розглянула лист <...> щодо документа, який подається державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи як рішення про створення / про внесення змін до установчих документів юридичної особи, та в межах компетенції повідомляє.

Відносини, які виникають в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію).

Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців (частина перша статті 3 Закону про реєстрацію).

Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи встановлений статтями 24, 25 - 27 Закону про реєстрацію.

Порядок проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи встановлений статтями 29 - 30 Закону про реєстрацію.

Одним із документів, який подається державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи, є примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про створення / про внесення змін до установчих документів юридичної особи.

Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України.

Слід зазначити, що рішення про створення / про внесення змін до установчих документів юридичної особи приймає/приймають його засновник/засновники відповідно до порядку, що залежить від організаційно-правової форми юридичної особи.

Наприклад, одним із етапів створення акціонерного товариства є прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами засновників, приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати товариство (стаття 9 Закону України "Про акціонерні товариства").

Ураховуючи вищезазначене, в залежності від вибраної організаційно-правової форми юридичної особи та особливостей створення та діяльності цієї юридичної особи засновник/засновники юридичної особи приймають рішення про створення / про внесення змін до установчих документів юридичної особи та оформлюють його у вигляді документа, який визначений його установчими документами та законом.

 

Заступник Голови
А. О. Янчук

Додати новий коментар