Лист від від 02.03.2015 р. N 1159/0/2-17/6/15 Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

ЛИСТ

від 02.03.2015 р. N 1159/0/2-17/6/15

Відповідно до вимог пункту 1 глави 1 розділу IV Правил безпеки у вугільних шахтах (далі - Правила), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22 березня 2010 р. N 62 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 17 червня 2010 р. за N 398/17693, зазначено, що вугільна шахта - це гірниче підприємство підвищеної небезпеки, під час виробничої діяльності в підземних виробках якої можуть виникнути небезпечні та шкідливі чинники, від дії яких працівники мають бути захищені.

Пунктом 12 глави 3 розділу IV Правил визначено, що зовнішній вигляд і герметичність саморятівників, що знаходяться в ламповій, перевіряються посадовими особами дільниці ВТБ за участю командного складу ДАРС (ДВГРС) щомісяця, а саморятівники, що знаходяться в пунктах переключення в шахті, не рідше одного разу на 3 місяці.

Усі працівники і посадові особи, які тільки влаштувались на шахту або переведені на підземні роботи, повинні пройти практичне тренування в саморятівниках у спеціальних "димових камерах" тривалістю, що дорівнює терміну дії саморятівника, згідно з вимогами чинного законодавства. Повторні тренування проводяться не рідше одного разу на два роки. Дозволяється проведення повторного тренування в навчальних ізолювальних саморятівниках скороченого терміну дії.

При впровадженні на шахті нових типів саморятівників вітчизняного або іноземного виробництва працівники і посадові особи, за якими вони будуть закріплені, повинні пройти практичне тренування в "димових камерах" тривалістю, що дорівнює терміну дії нового саморятівника.

Відповідно до вимог пункту 11 Правил на кожному з маршрутів, якими працівники виходять з місця аварії до виробок із свіжим струменем повітря і витрачають більше ніж 90 % часу дії саморятівника, один раз на шість місяців перед погодженням ПЛА з ДАРС (ДВГРС) має бути проведений контрольний вихід групи працівників, включених у саморятівники, під керівництвом командного складу ДАРС (ДВГРС).

Також слід зазначити, що кожне вугільне підприємство має свої індивідуальні гірничотехнічні умови, організацію технологічних процесів, порядок та процес навчання з охорони праці. Для того щоб унеможливити нещасні випадки на виробництві, адаптувати працівника до умов праці, власник організовує на підприємстві порядок прийняття на роботу та процес навчання з питань охорони праці, а також проходження тренувань у "димових камерах".

Отже, для того щоб роботодавець був упевненим, що в аварійній ситуації працівник зможе використати саморятівник, незалежно від того, чи вже має працівник підземний стаж чи тільки переведений на підземні роботи, він повинен пройти практичне тренування в саморятівнику в спеціальних "димових камерах" тривалістю, що дорівнює терміну дії саморятівника, згідно з вимогами цих Правил.

 

Заступник Голови Держгірпромнагляду
С. Дунас

Додати новий коментар