Лист ВГСУ від 03.06.2015 р. N 01-06/904/15 Про внесення змін і доповнень до пунктів 8, 12 інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/2013

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 03.06.2015 р. N 01-06/904/15

Про внесення змін і доповнень до пунктів 8, 12 інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/2013

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань щодо застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI) Вищий господарський суд України вважає за необхідне внести такі зміни і доповнення до пунктів 8, 12 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 N 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI):

1. Пункт 8 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Що ж до безспірності грошових вимог ініціюючого кредитора - органу доходів і зборів, то враховуючи, що стягнення з рахунків боржника - юридичної особи коштів у рахунок погашення податкового боргу здійснюється відповідно до умов і порядку, визначених Податковим кодексом України, а не Законом України "Про виконавче провадження", доказами їх підтвердження є рішення суду про стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу, що набрало законної сили, інкасовані доручення для примусового стягнення коштів у дохід бюджету в рахунок погашення податкового боргу та докази вжиття відповідних заходів щодо отримання заборгованості за процедурою, передбаченою Податковим кодексом України".

2. Останнє речення абзацу першого пункту 12 після слів "виконавчого провадження" доповнити знаком та словами ", а невиконання податкового зобов'язання - з моменту прийняття банком платника (боржника) інкасового доручення для примусового стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу, оскільки списання цих коштів здійснюється відповідно до умов і порядку, визначених Податковим кодексом України, а не Законом України "Про виконавче провадження".".

 

Голова Вищого
господарського суду України
Б. Львов

Додати новий коментар