Лист МВС від 14.10.2014 р. N 25/4/3-6542 щодо роз'яснення застосування деяких правових норм

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЛИСТ

від 14.10.2014 р. N 25/4/3-6542

На виконання запиту [...] розглянуто Ваше звернення <...> щодо роз'яснення застосування деяких правових норм. Повідомляємо наступне.

До питання 1, 2.

Переліки платних послуг, які надаються в бюджетних установах, що входять до сфери управління МВС, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання", від 27 серпня 2010 року N 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" та від 17 вересня 1996 року N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти".

Основним нормативним документом з питань продовольчого забезпечення Національної гвардії України є наказ Міністерства внутрішніх справ України від 12 вересня 2012 року N 790 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в мирний час".

Бюджетні установи, що входять до сфери управління МВС та мають на балансі обладнані їдальні, операції з бухгалтерського обліку продуктів харчування відображають відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", та керуються Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року N 947.

Облік надходження продуктів харчування ведеться в накопичувальній відомості з надходження продуктів харчування (форма N З-12), затвердженій наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 N 130 "Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання".

Основні вимоги до харчових продуктів, перелік необхідної документації на продукти харчування, форми документації з контролю за харчуванням та відповідальну особу визначено наказами Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 N 1140 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини" та від 08.02.2013 N 97 "Про затвердження Порядку організації харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)".

До питання 3.

Повідомляємо, що норми харчування та категорії осіб, які забезпечуються за рахунок держави, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

Медичні та медично-реабілітаційні установи, що входять до сфери управління МВС, при наданні послуг з харчування керуються постановами Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 N 918 "Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)" та від 05 вересня 2012 року N 818 "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров'я, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість", а також наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 листопада 1999 N 272 "Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії".

Разом з тим при складанні переліку страв, що готуються, бюджетні установи, які входять до сфери управління МВС та мають на балансі обладнані їдальні, керуються Збірником рецептур національних страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, затвердженим наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 6 липня 1999 N 484.

До питання 4.

Органи та підрозділи Міністерства внутрішніх справ України здійснюють інвентаризацію матеріальних цінностей відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 року N 90. Інвентаризація військового майна проводиться з урахуванням особливостей, визначених Положенням про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2000 року N 748.

Підстави і порядок притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців і призваних на збори військовозобов'язаних, винних у заподіянні шкоди державі під час виконання ними службових обов'язків, передбачених актами законодавства, військовими статутами, інструкціями та іншими нормативними актами, визначаються Положенням про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року N 243. Відповідно до цього Положення затверджено Перелік військового майна, нестача або розкрадання якого відшкодовується винними особами в кратному співвідношенні до його вартості.

 

Директор ДМЗ МВС України
С. Ф. Бакумов

Додати новий коментар