Звіт про виконання державного замовлення форма № 1-держзамовлення (квартальна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 2 грудня 2014 року N 377 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-держзамовлення (квартальна) «Звіт про виконання державного замовлення».

Звіт надається до головного управління регіональної статистики юридичними особами: міністерствами, іншими органами державної влади, установами та організаціями, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники. Термін надання звіту – щоквартально до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом.

В шапці документу міститься інформація про респондента, а саме його повне найменування, юридична та фактична адреси. В звіті містяться дані про затверджені обсяги державних замовлень на звітний рік, кількість фактично виділених коштів для виконання державних замовлень, Обсяги державних замовлень за укладеними контрактами, обсяги виконаних державних замовлень та відсоток їх виконання. Інформація наводиться в розрізі державних замовлень.

Скачати бланк «Звіт про виконання державного замовлення форма № 1-держзамовлення (квартальна)» можна за посиланням.

Додати новий коментар