Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу за _____ рік (форма №1-газ (річна))

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 01.09.2010 року № 371 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу та води».

Звіт надається один раз на рік до органу статистики за місцем реєстрації юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, які відпускають газ населенню та на комунально-побутові потреби. Термін надання звітності – до 20 січня року, наступного за звітним.

В загальній частині документу наводяться відомості про респондента та вказується територія, яка забезпечується газом. Звіт складається з чотирьох частин. В першій – міститься інформація про протяжність вуличної газової мережі, в другій – наводяться відомості про кількість газифікованих квартир. Третій розділ присвячений відпуску газу споживачам, в четвертому – наводиться довідкова інформація про показники підприємства протягом року.

Скачати звіт про відпуск природного (зрідженого) газу за _____ рік (форма №1-газ) можна за посиланням.

Додати новий коментар