Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) (форма № 1-водопровід (річна))

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 01.09.2010 року № 371 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу та води».

Звіт надається до органу державної статистики за місцезнаходженням юридичними особами (підприємствами), відокремленими підрозділами юридичних осіб, які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі і відпускають (подають) воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби. Звіт надається щороку до 20 січня року, наступного за звітним.

В шапці документу наводяться відомості про респондента та зазначається територія, яка забезпечується водою. Звіт містить 2 розділи. В першому – наводяться дані про наявність водопровідних споруд станом на кінець звітного періоду, в другому – розписується робота водопроводу за рік.

Скачати звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) (форма № 1-водопровід) можна за посиланням.

Додати новий коментар