Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) форма №1-каналізація (річна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 18 жовтня 2013 року N 316 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-каналізація (річна) «Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі)».

Звіт надається один раз на рік до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб, які мають каналізаційні споруди і здійснюють відведення стічних вод від житлових будинків та комунально-побутових організацій. Термін подання звітності – не пізніше 20 січня року, наступного за звітним.

В загальній частині звіту наводяться відомості про респондента, його повна назва та фактичні та юридичні адреси та зазначається територія, яка обслуговується каналізацією (окремою каналізаційною мережею).

Звіт містить два розділи. В першому розділі міститься інформація про наявність каналізаційних споруд на кінець звітного року, в другому – наводяться дані про роботу каналізації за рік.

Скачати звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) (форма №1-каналізація (річна) можна на нашому сайті.

Додати новий коментар