Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (форма № 1-ІП) (квартальна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 5 серпня 2014 року N 225 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів».

Звіт складається наростаючим підсумком та надається щоквартально до органу державної статистики за місцезнаходженням юридичними особами особи, які знаходяться у спеціальних (вільних) економічних зонах або на територіях пріоритетного розвитку та реалізують у цих зонах або на територіях інвестиційні проекти (за кожним проектом). Термін подання звітності – протягом сорока днів,що слідують за останнім днем звітного періоду.

В шапці документу вказується період, за який подається звіт та наводяться відомості про респондента. Форма звіту складається з п’яти розділів. В першому – наводиться загальна інформація про інвестиційний проект, в другому – містяться дані про надходження інвестицій у розрізі показників. В третьому розділі надаються відомості про освоєння інвестицій та прийняття в експлуатацію будівель, споруд, їх потужностей, в четвертому – про результати реалізації інвестиційного проекту. В п’ятому – надається інформація про розрахунки з бюджетом.

Скачати звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (форма № 1-ІП) (квартальна) можна за посиланням.

Додати новий коментар