Стан тваринництва на "___" ____________ 20__ року (форма № 24-сг) (місячна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 14 червня 2013 року N 181 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства».

Звіт надається один раз на місяць до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком. Термін надання звіту - до 2-го числа місяця, наступного за звітним.

Звіт складається наростаючим підсумком з початку року. Форма містить п’ять розділів. В першому – наводиться інформація про виробництво продукції тваринництва, в другому – містяться дані про вирощування худоби та птиці, в третьому – зазначається рух поголів'я худоби та птиці. Четвертий розділ містить відомості про чисельність худоби та птиці на звітну дату, п’ятий – інформацію про наявність кормів.

Скачати бланк звіту «Стан тваринництва на "___" ____________ 20__ року (форма № 24-сг) (місячна)» можна на нашому сайті.

Додати новий коментар