Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на “__” ____________ 20__ року (форма № 37–сг) (місячна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 14 червня 2013 року N 181 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства».

Звіт надається кожного місяця протягом квітня-листопаду до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком. Термін надання звіту - до 2-го числа після звітного періоду.

Звіт складається з чотирьох розділів, в кожному з яких міститься інформація про основні показники сільськогосподарської діяльності. В першому розділі наводяться відомості про сівбу ярих та збирання врожаю сільськогосподарських культур з зазначенням площі посіву та кількості зібраного врожаю. В другому розділі наводяться дані про трансформацію посівних площ сільськогосподарських культур. Третій розділ містить інформацію про проведення інших польових робіт, в четвертому – надаються відомості про внесення добрив під посів сільськогосподарських культур.

Скачати звіт «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на “__” ____________ 20__ року (форма № 37–сг) (місячна)» можна на нашому сайті.

Додати новий коментар