Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року (форма № 4–сг) (річна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 14 червня 2013 року N 181 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства».

Звіт надається щороку до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності юридичними особами, відокремленими підрозділами юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність. Термін надання звіту - на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня.

В шапці документу вказується найменування респонденту, його юридична та фактичні адреси. Звіт складається з чотирьох розділів в кожному з яких міститься інформація про площу, засіяну певною культурою: зернові та зернобобові культури, технічні культури, картопля та овоче-баштанні культури та кормові культури.

Скачати звіт «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року (форма № 4–сг) (річна)» можна за посиланням.

Додати новий коментар