Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві (форма № 2-ферм) (річна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 14 червня 2013 року N 181 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства». Останні зміни до форми внесені до форми 20.09.2013 р. згідно наказу Держстату України № 284.

Звіт надається один раз на рік до органу державної статистики за місцезнаходженням фермерськими господарствами (юридичними особами), малими підприємствами, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком. Термін надання звіту - до 28 лютого року, наступного за звітним.

Звіт складається з п’яти основних розділів та одного додаткового. В першому розділі міститься загальна інформація про фермерське господарство, в другому – надаються дані про витрати на виробництво продукції сільського господарства і послуг. Третій розділ містить відомості про реалізацію продукції сільського господарства і послуг, четвертий – про внесення органічних, мінеральних добрив та обробку хімікатами. В п’ятому розділі наводиться інформація про державну підтримку сільського господарства. Наприкінці звіту зазначаються види економічної діяльності, якими займається господарство та надається пояснювальна записка.

Скачати бланк звіту «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві (форма № 2-ферм) (річна)» можна на нашому сайті.

Додати новий коментар