Надходження молока на переробні підприємства за січень - _________ 20__ року (форма № 13-заг) (квартальна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 14 червня 2013 року N 181 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства».

Звіт надається щоквартально до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком. Термін подання звітності - до 4 числа після звітного періоду. Форма заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

В шапці документу вказуються відомості про респондента та його місцезнаходження. В першій частині звіту міститься інформація про обсяги надходження молока та молочних продуктів в кількісному та вартісному значенні в розрізі постачальників. В другій частині наводяться відомості про якість молока закупленого у сільськогосподарських підприємств та населення.

Скачати бланк звіту «Надходження молока на переробні підприємства за січень - _________ 20__ року (форма № 13-заг) (квартальна)» можна на нашому сайті.

Додати новий коментар