Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року (форма 4-заг) (місячна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 14 червня 2013 року N 181 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства».

Звіт надається до органу державної статистики за місцем здійснення діяльності юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення цукрових буряків. Термін подання звітності - до 4 числа після звітного періоду у жовтні, листопаді, грудні, січні. Форма заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

В загальній частині документу вказується код ЄДРПОУ та найменування респондента, його юридична та фактичні адреси. В звіті міститься інформація про кількість та вартість закуплених цукрових буряків у розрізі постачальників, кількість буряку, що надійшла на перероблення на давальницьких засадах та скільки надійшло на перероблення власно вироблених цукрових буряків.

Скачати звіт «Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року (форма 4-заг) (місячна)» можна за посиланням.

Додати новий коментар