Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток

Форма повідомлення затверджена наказом Міністерства фінансів України № 39 від 28.01.2013 р. «Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток».

Повідомлення надається до органу міністерства доходів та зборів юридичними особами, які мають відокремлені підрозділи та бажають сплачувати податок на прибуток консолідовано. Термін подання – до 1 липня року, який передує звітному.

В шапці документу зазначається назва податкового органу, до якого надається повідомлення платником податку.

В повідомленні містяться відомості про платника податку, а саме повна назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження та назва й номер документу про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку. В документі наводиться перелік відокремлених підрозділів, з зазначенням їх реквізитів.

Скачати бланк повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток можна на нашому сайті.

Додати новий коментар