Додаток ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

Форма додатку затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 27 січня 2014 року № 84 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика» та є додатком до декларації. В додатку наводиться інформація про операції з цінними паперами.

Додаток надається платниками податку до органу Міністерства доходів та зборів за місцем реєстрації в залежності від базового звітного періоду щоквартально або раз на рік не пізніше40 днів, після останнього дня звітного податкового періоду.

Форма складається з чотирьох таблиць, кожна з яких присвячена операціям з цінними паперами: операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери формі та окремими видами цінних паперів, операції РЕПО та операції з деривативами.

Скачати додаток ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика можна за посиланням

Додати новий коментар