Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 дф)

Форма податкового розрахунку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р.№ 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку». Форма звіту діє з 1 кварталу 2015 року. Попередня форма, що була затверджена наказом  Міністерства доходів і зборів України від 21 січня 2014 року N 49 втратила силу.

Звіт надається щоквартально юридичними особами та їх філіями, відділеннями, відокремленими підрозділами, самозайнятими особами та іншими податковими агентами які нараховують доходи фізичній особі або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, а також військовий збір. Звіт надається незалежно від того сплачувався податок протягом звітного періоду чи ні. Термін надання форми 1 дф – протягом сорока днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.

В звіті відображаються суми нарахованого та виплаченого доходу окремо по кожній фізичній особі та зазначається розмір нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб. В другому розділі міститься інформація про оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір.

Скачати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 дф) можна за посиланням.

Додати новий коментар