Звіт про рух необоротних активів (форма № 5)

Форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 15 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №289 від 04.03.2015 р.

Звіт складається один раз на рік розпорядниками бюджетних коштів У формі міститься інформація про наявні необоротні активи на початок та кінець року у розрізі показників: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи, довгострокові фінансові інвестиції. В другій частині звіту наводяться дані про рух необоротних активів протягом року, а саме скільки надійшло необоротних активів,  надається інформація про незавершені капітальні інвестиції та  довгострокові фінансові інвестиції, скільки отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів та дооцінено, зазначається кількість списаних, проданих, безоплатно переданих та уцінених активів.

Скачати звіт про рух необоротних активів (форма №5) можна на нашому сайті.

Додати новий коментар