Форма N ІВ-2 Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем

Бланк типової форми №ІВ-2 «Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані до компетентних органів іноземних держав» затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 р. N 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».

Форма N ІВ-2 призначена для реєстрації заявок на створені в організації (на підприємстві, в установі тощо) винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем (далі - компонування ІМС), що подані до компетентних органів іноземних держав.

Нумерація заявок здійснюється в порядку зростання. За необхідності ведеться окремий журнал щодо кожного з об'єктів права інтелектуальної власності.

Реєстрація здійснюється на день надходження до підрозділу з питань інтелектуальної власності або іншого підрозділу, на який покладено виконання цих функцій, відповідних матеріалів, що ідентифікують об'єкт права інтелектуальної власності. Ця дата проставляється в графі 2.

У графі 3 вказуються назва винаходу, корисної моделі, промислового зразка або компонування ІМС.

У графах 4 - 7 відображається листування за заявкою (інформаційні реквізити документа). При цьому зазначається коротка назва документа (заявка, повідомлення, лист тощо).

У графі 4 указуються вихідний номер та дата відправлення заявки до компетентних органів іноземних держав. У графі 5 наводиться назва відправлених документів (заявка, клопотання тощо). У графі 6 указуються вхідний номер та дата одержання інформації з компетентних органів іноземних держав. У графі 7 зазначається назва отриманих документів.

У графі 8 проставляються сума мита (збору) за дії з охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності в іноземних державах, у графі 9 - реквізити документа про сплату мита (зборів).

Додати новий коментар