Розрахунково-платіжна відомість працівника (типова форма П-6)

Розрахунково-платіжна відомість працівника (типова форма П-6) затверджена Наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» № 489 від 05.12.2008 року. Вступила в дію з 01.01.2009 року.

Відомість призначена для розрахунку нарахування заробітної плати та утримання податків з працівника і є обліковою формою зі статистики оплати праці.

В шапці відомості вказується найменування підприємства та код ЄДРПОУ, а також дата заповнення і дані про працівника. А саме прізвище, ім’я, по батькові, стать, табельний та ідентифікаційний номери, посада, кількість відпрацьованого часу за поточний місяць.

В розділі «нарахування по видам оплат» зазначаються суми нарахованої основної та додаткової заробітної плати, премії, компенсаційних та заохочувальних виплат, а також нарахувань які не належать до фонду заробітної плати, а саме лікарняні за перші 5 днів хвороби, матеріальні допомоги разового характеру, відрядження та інші. В розділі «утримано» відображаються суми утриманих внесків та податків, аліментів та виплачених сум, зазначається сума, яка належить до виплати. Відомість підписується бухгалтером.

Подивитися детальніше або скачати розрахунково платіжна відомість бланк можна за посиланням нижче.

Додати новий коментар