Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)

Форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 11 до Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом №1207 від 17.12.2014 р.

Форма звітності – місячна, квартальна, річна. Звіт заповнюється бюджетними установами у гривнях з копійками та надається до державного Казначейства згідно затвердженого графіку.

Форма складається окремо за загальним та спеціальним фондом. В звіті наводяться відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на початок та кінець звітного періоду за наступними показниками: видатки та надання кредитів, внутрішнє кредитування та зовнішнє кредитування та вказуються зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду.

Скачати бланк звіту про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) можна за посиланням.

Додати новий коментар