Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)

Форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 16 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №289 від 04.03.2015 р.

Звіт складається розпорядниками бюджетних коштів один раз на рік та надається в Державне Казначейство згідно затвердженого графіку прийому звітів. Форма заповнюється гривнях з копійками.

В шапці документу наводяться відомості про установу, яка звітує, вказуються її коди ЄДРПОУ, КОАТУУ, КОПФГ, організаційно-правова форма господарювання.

У звіті відображається рух матеріалів і продуктів харчування протягом звітного року та їх залишки на початок і кінець звітного року та вказується скільки витрачено на потреби установи.
На другій сторінці наводяться дані про надходження та вибуття матеріалів в розрізі джерел надходження та причин вибуття.

Скачати звіт про рух матеріалів і продуктів харчування можна за посиланням.

Додати новий коментар