Звіт про рух грошових коштів

Форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 3 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів України №289 від 04.03.2015 р.

Форма звітності – річна. Форма складається у гривнях з копійками. Звіт надається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів до управлінь державного Казначейства за графіком.

В шапці документу заповнюються дані про установу, її коди ЄДРПОУ, КОАТУУ, КОПФГ, вказується організаційно правова форма господарювання, код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету.

В формі наводяться дані про рух коштів за звітний рік за показниками загального та спеціального фондів в розрізі рахунків органах Державної казначейської служби України, установах банків, та інших власних надходжень.

Скачати звіт про рух грошових коштів можна на нашому сайті.

Додати новий коментар