Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)

Форма затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 2 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом №289 від 04.03.2015 р.

 Форма надається один раз на рік за графіком, затвердженим Казначейством. Звіт складається у гривнях з копійками.

В шапці бланку містяться дані про установу, яка звітує, а саме її найменування, коди ЄДРПОУ, КОАТУУ, КОПФГ, територія, організаційно-правова форма господарювання, код та назва відомчої або типової класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів. В таблиці звіту наводяться дані за показниками діяльності за поточний та попередній роки окремо по загальному та спеціальному фондам та виводиться фінансовий результат (профіцит, дефіцит).

Скачати бланк звіту про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м) можна за посиланням, що нижче.

Додати новий коментар