Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

Форма затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 4 до Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом №1207 від 17.12.2014 р.

Звіт надається щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, річна форма надається до 22 січня наступного року. Форма заповнюється в гривнях з копійками.

В загальній частині документу зазначається найменування установи, її організаційно-правова форма господарювання, коди за ЄДРПОУ, КОАТУУ, КОПФГ. В таблицю вносяться дані про рух коштів та про фактичні та касові витрати за звітний період за наступними показниками: оплата праці і нарахування на заробітну плату, використання товарів і послуг, обслуговування боргових зобов'язань, поточні трансферти, соціальне забезпечення, придбання основного капіталу, внутрішнє  та зовнішнє кредитування.

Скачати звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) можна на нашому сайті.

Додати новий коментар