Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м)

Дана форма затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 6 до Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом №289 від 04.03.2015 р.

Звіт надається до органів державного Казначейства щоквартально та формується зведений звіт за рік за графіком подання звітності, затвердженим Казначейством. Форма заповнюється у гривнах з копійками.

В загальній частині документу наводяться дані про установу та зазначаються її коди ЄДРПОУ, КОАТУУ, КОПФГ.

В таблицю вносяться відомості про рух коштів які надійшли від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням тощо та надається розшифровка витрат цих коштів.

Скачати бланк звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) можна за посиланням.

Додати новий коментар