Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м)

Бланк звіту затверджено наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 5 до Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом №1207 від 17.12.2014 р.

Звіт надається до органів державного Казначейства бюджетними установами у гривнях з копійками. Форма звітності – квартальна та річна. У шапці документу наводяться дані про установу, яка звітує, зазначаються коди та назви класифікації видатків та кредитування бюджету.

В таблицю вносяться дані про рух коштів за статтями надходжень та видатків у розрізі наступних відомостей: затверджено на звітний рік, залишок на початок звітного року, перераховано-отримано залишок, нараховано доходів за звітний період, надійшло коштів за звітний період, касові витрати, в тому числі скільки спрямовано на погашення заборгованості загального фонду, фактичні витрати за звітний період у тому числі проведені за видатками загального фонду.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) можна скачати на нашому сайті

Додати новий коментар