Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)

Форма затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 10 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом №1207 від 17.12.2014 р.

Форма звітності – місячна, квартальна, річна. Звіт надається до державного Казначейства у гривнях з копійками.

В загальній частині документу зазначається період за який надається звіт та відомості про бюджетну установу, що звітує.

Безпосередньо в таблицю звіту вносяться дані про рух коштів в іноземній валюті та в гривневому еквіваленті окремо по кожному КЕКВ, а саме наводяться дані про залишки коштів на початок року, скільки надійшло коштів за звітний період, зазначається курсова різниця, вказуються касові та фактичні витрати за звітній період та залишок коштів на кінець періоду.

 Скачати звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) можна за посиланням.

Додати новий коментар