Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)

Форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 7 до Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом №1207 від 17.12.2014 р.

Звіт надається бюджетними установами до органів державного Казначейства щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним. Річний звіт надається не пізніше 22 січня наступного року. Форма складається у гривнях з копійками.

В шапці документу зазначається період подання звіту, найменування та територія установи, яка надає звіт, її коди ЄДРПОУ, КОАТУУ, КОПФГ та коди та назви відомчої та програмної класифікації видатків та кредитування бюджету.

В таблицю вносяться відомості про рух коштів за звітний період за кожним КЕКВ окремо, а саме планові показники та залишки коштів на початок звітного року, скільки надійшло коштів та відображаються касові та фактичні витрати за звітний період.

Скачати бланк звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) можна за посиланням.

Додати новий коментар