Звіт про діяльність музею за рік Форма № 8-нк (річна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 23 жовтня 2013 року N 317 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 8-нк (річна) «Звіт про діяльність музею за 20__ рік».

Звіт надається один раз на рік органу державної статистики за місцезнаходженням юридичної особи – музею. Термін надання звітності до 9 лютого року, наступного за звітним.

Звіт складається з дев’яти розділів. В загальній частині документа наводяться дані про респондента: найменування, юридична адреса та адреса здійснення діяльності, інформація про профіль та статус музею. Перші три розділу звіту присвячені фондам музею: загальна кількість предметів, їх класифікація, належність до державної частини музейного фонду,та рух предметів фонду. Четвертий розділ описує технічний стан музею, п’ятий та шостий містять інформацію про науково-дослідну, експозиційну та культурно-освітню роботу музею. Сьомий розділ присвячений персоналу музею. В останніх розділах наводиться інформація про філії музею та роботу музеїв, створених у складі підприємств.

Скачати звіт про діяльність музею (форма № 8-нк (річна)) можна на нашому сайті.

Додати новий коментар