Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу форма № 12-нк (річна)

Форма звіту затверджена наказом Державної служби статистики України від 23 жовтня 2013 року N 319 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 12-нк(річна) «Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20__ рік».

Форма надається щорічно до органу державної статистики за місцезнаходженням концертними організаціями, професійними творчими колективами (юридичними особами). Термін надання звіту – не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним.

В загальній частині звіту вказується найменування юридичної особи, її юридична та фактична адреса, вид концертної організації, професійного творчого колективу. В першій частині звіту наводяться основні показники роботи творчого колективу, а саме зазначається кількість проведених концертів в межах області, за її межами, та за межами України. В другій частині звіту наводяться відомості про облікову кількість працівників колективу.

Скачати бланк звіту про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу форма № 12-нк (річна) можна за посиланням.

Додати новий коментар