Заява про раціоналізаторську пропозицію

Бланк типової форми №ІВ-5 Заява про раціоналізаторську пропозицію затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10 серпня 2004 р. N 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення».

Заява про раціоналізаторську пропозицію подається письмово підприємству, діяльності якого стосується пропозиція.

Рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською або про її відхилення повинно бути прийняте в місячний строк з дня надходження заяви про раціоналізаторську пропозицію.

Порядок розгляду заяви про раціоналізаторську пропозицію, а також прийняття щодо неї рішення встановлюється підприємством.

Бланк форми №ІВ-5 складається з двох сторінок. На першій заявник вказує найменування юридичної особи, до якої подається заява, номер та дату реєстрації заяви, прізвище, ім'я, по батькові автора (співавторів) та їх місце роботи або проживання, опис пропозиції та додаткові відомості про пропозицію. Наприкінці сторінки автор ставить дату та особистий підпис.

На зворотному боці форми №ІВ-5 наводять висновки щодо пропозиції та остаточне рішення, яке прийнято щодо пропозиції. Окремим розділом оформлюють зміни до нормативно та технічної документації.

Додати новий коментар