Заява (форма № Н-1.01.3)

Форма заяви (форма № Н-1.01.3) затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2014 року № 711 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації».

Заява заповнюється абітурієнтом та надається до приймальної комісії для участі в конкурсному відборі щодо вступу до вищого навчального закладу для отримання освіти за кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

В шапці документу зазначається найменування навчального закладу, куди абітурієнт планує вступити та прізвище, ім’я по батькові вступника. В заяві вказується обрана форма навчання, назва факультету, шифр та назва спеціальності, здобутий кваліфікаційний рівень, рік закінчення навчання, наявність відзнак за навчання, підстави для позаконкурсного та позачергового зарахування, знання іноземних мов, громадянство. В документі також наводяться особові дані абітурієнта, а саме місце проживання, контактні телефонні номери.

Скачати бланк заяви за формою Н-1.01.3 можна за посиланням.

Додати новий коментар