Заява (форма № Н-1.01.2)

Форма заяви (форма № Н-1.01.2) затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2014 року № 711 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації».

Документ використовується для отримання абітурієнтами допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу на здобуття вищої освіти медичного та ветеринарно-медичного напрямків. Для навчання за кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста документи за цією формою заяви надають абітурієнти з базовою загальною середньою освітою та кваліфіковані робітники. Для отримання освіти за рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра заяву надають особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

В заяві зазначається бажана форма навчання, найменування факультету та назва спеціальності та надаються відомості про абітурієнта: освіта, середній бал атестату (диплому), наявність пільг, знання іноземних мов, громадянство, паспортні та контактні дані тощо.

Скачати бланк заяви за формою № Н-1.01.2 можна за посиланням.

Додати новий коментар