Протокол інвентаризаційної комісії

Протокол інвентаризаційної комісії є додатком 12 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

Протокол складається інвентаризаційною комісією бюджетної установи на підставі інвентаризаційних описів після закінчення інвентаризації.  В шапці протоколу вказується назва установи, де проводилась інвентаризація та дата складання протоколу. У документі зазначаються терміни проведення інвентаризації, склад комісії та наводяться загальні результати інвентаризації. В таблицю вносяться найменування цінностей, вказується фактична наявність цінностей та скільки значиться за інвентаризаційним описом в кількісному та грошовому вираженні та зазначаються лишки та нестачі.

Скачати бланк протоколу інвентаризаційної комісії можна на нашому сайті.

Додати новий коментар