Пояснювальна записка

Форма пояснювальної  записки затверджена наказом Міністерства фінансів України №44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» і є додатком 14 до цього Порядку. Останні зміни до бланку внесені наказом Міністерства фінансів №866 від 09.10.2013 р.

Пояснювальна записка складається до квартального або річного звіту розпорядниками бюджетних коштів.

Документ повинен містити наступні відомості про розпорядника бюджетних коштів: найменування та місцезнаходження, короткий опис діяльності, найменування розпорядника вищого рівня та середню чисельність працівників. В описі потрібно зазначити динаміку та причини виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості  у тому числі простроченої за кодами економічної класифікації видатків. Крім того потрібно проаналізувати наявну заборгованість, порівняти її з заборгованістю на початок року та надати причини її збільшення або зменшення.

Скачати бланк пояснювальної записки можна на нашому сайті.

Додати новий коментар