Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів

Відомість є додатком 2 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

В шапці документу зазначається найменування бюджетної установи, її код за ЄДРПОУ та дата складання відомості. В порівняльну відомість вноситься номер та дата наказу на підставі якого проведена інвентаризація основних засобів, терміни проведення інвентаризації, посада та прізвище матеріально-відповідальної особи та зазначаються результати інвентаризації, а саме найменування і коротка характеристика об'єкта, рік випуску (забудови), інвентарні та заводські номери, наводяться відомості про лишки та нестачі.

Скачати порівняльну відомість результатів інвентаризації основних засобів можна за посиланням.

Додати новий коментар