Порівняльна відомість результатів інвентаризації нематеріальних активів

Порівняльна відомість є додатком 2 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

Документ складається бюджетними установами за результатами проведеної інвентаризації та містить інформацію про встановлені інвентаризацією лишки або нестачі.

В шапку документу вноситься найменування та код ЄДРПОУ установи, дата складання, підстави проведення інвентаризації та її терміни, посада та прізвище матеріально відповідальної особи. В таблицю вносяться відомості про нематеріальні активи та результати інвентаризації, а саме Назва нематеріального активу, Характеристика, призначення, Дата введення в господарський оборот, Первісна вартість, Строк корисного використання, встановлені лишки та нестачі в кількісному та вартісному значенні.

Скачати бланк порівняльної відомості результатів інвентаризації нематеріальних активів можна за посиланням.

Додати новий коментар