Порівняльна відомість результатів інвентаризації інших необоротних матеріальних активів та запасів

Порівняльна відомість є додатком 6 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

В шапці документу зазначається назва бюджетної установи та код за ЄДРПОУ, підстави для проведення інвентаризації та терміни її проведення. Результати інвентаризації оформлюються таблицею до якої заносяться найменування, вид, сорт, група, номенклатурний номер, одиниця виміру, інвентарний номер та номер паспорта матеріальних цінностей, встановлені за результатами інвентаризації лишки та недостачі в кількісному та вартісному значенні та наводяться причини виникнення лишків та недостач, приводяться заходи з їх усунення (відрегульовано за рахунок записів в обліку, пересортування, оприбутковано остаточних лишків), вираховуються остаточні недостачі.

Скачати порівняльну відомість результатів інвентаризації інших необоротних матеріальних активів та запасів можна на нашому сайті.

Додати новий коментар