Інвентаризаційний опис нематеріальних активів

Інвентаризаційний опис нематеріальних активів є додатком 3 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

В шапці документу вказується найменування бюджетної установи та її код ЄДРПОУ, дата складання опису, наводиться розписка матеріально відповідальних осіб, дата початку та закінчення інвентаризації, підстави для її проведення.

В таблицю вносяться результати проведення інвентаризації: назва нематеріального активу, характеристика, призначення, дата введення в господарський оборот, первісна вартість, строк корисного використання, порівнюються дані в кількісному та вартісному значенні за даними бухгалтерського обліку та фактичної наявності, вказується сума накопиченого зносу.

Скачати бланк інвентаризаційного опису нематеріальних активів можна на нашому сайті.

Додати новий коментар