Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання

Інвентаризаційний опис є додатком 11 до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного Казначейства України № 90 від 30.10.1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів № 879 від 02.09.2014 р. та № 1214 від 19.12.2014 р.

Опис заповнюється бюджетними установами при інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, що обліковуються на позабалансовому рахунку.

В загальній частині документу міститься найменування установи, код ЄДРПОУ, дата складання опису, наводиться розписка матеріально відповідальної особи, підстава для проведення інвентаризації та терміни її проведення. В таблицю вносяться результати інвентаризації: найменування постачальника (одержувача), матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання, рахунок обліку, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, сорт, вартість, дата приймання та місце зберігання цінностей.

Скачати бланк інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання можна за посиланням.

Додати новий коментар